نمایش یک نتیجه

ساز کوبه ای یا پِرکاشِن

 به هر سازی گفته می‌شود که ازطریق ضربه، تکان، سایش، خراش یا هر عمل دیگری که منجر به نوسان شود، تولید صدا کند. وظیفهٔ اصلی سازهای کوبه‌ای معمولاً اجرای ضرب (ریتم) در متن آهنگ است. از انواع ساز کوبه ای می توان به تمبک، تمپو، کاخن، دف و … اشاره کرد. کوک برخی از ساز های کوبه ای قابل تغییر است، امتداد صداهای اجرا شده با ساز های کوبه ای کوتاه می باشد و برای اجرای اصوات طولانی باید به صورت سریع و ممتد روی ساز نواخته شود. خرید انواع ساز های کوبه ای را در پینوشاپ تجربه کنید.

65,000 تومان
145,000 تومان
280,000 تومان
165,000 تومان
68,000 تومان
125,000 تومان
112,500 تومان
195,000 تومان
330,000 تومان
60,000 تومان
545,000 تومان
780,000 تومان
719,000 تومان
689,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
275,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
687,500 تومان
در انبار موجود نمی باشد
88,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
120,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
62,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
75,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
520,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
351,000 تومان