نمایش یک نتیجه

تمبورین جزو دسته ساز های کوبه ای است، شاید آشنا ترین استفاده از آن همراهی با عمو نوروز باشد اما تمبورین کار بردهای فراوانی دارد. همراهی این ساز با ساز هایی مثل گیتار و یا ساز های کوبه ای دیگر نظیر کاخن حضور آن را در سال های اخیر پر رنگ تر نموده است.

65,000 تومان